Estudi sobre els canvis en el món del Treball en temps de globalització

Avui he decidit penjar en aquest bloc una serie de quatre articles que la revista Pensamiento Libre de Mèxic em va publicar durant l'any 2010, amb els quals vaig intentar recollir, de forma breu i el més clara possible, els següents aspectes:
  • L'impacte socioeconòmic que la relació de dominació Capital/Treball ha tingut en els mercats laborals mundials.
  • La incidència d'aquesta relació amb l'àmbit soci-cultural dels treballadors. 
  • Les possibles alternatives  a la crisis actual del sistema capitalista.


A la columna de la dreta del bloc podeu trobar els enllaços a aquests articles.

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)