Fi de l'il.lusió estiuenca: torna la destrucció d'ocupació

En un primer apartat d'aquest article enumeraré les dades objectives de l'atur registrat durant el mes d'Agost i en un segon apartat faré una valoració d'aquestes dades.

A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur registrat a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (1).
- Estat espanyol:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes d’Agost, ha augmentat a l'Estat en 38.179 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 0,83%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 4.625.634 persones.
A l’Agost del 2011 la desocupació va augmentar en 51.185 (1,25%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des d’Agost de 2011, l'atur s'ha incrementat en 494.707 persones (11,98%).
- Catalunya:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes d’Agost, ha augmentat a Catalunya en 8.090 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 1,32%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 622.882 persones.
A l’Agost de 2011 la desocupació va augmentar en 13.779 (2,41%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des d’Agost de 2011, l'atur s'ha incrementat en 38.234 persones (6,54%).
- Tarragona (província):
El nombre d'aturats registrats, en finalitzar el mes d’Agost, ha augmentat a Tarragona en 404 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l'augment de l'atur és d'un 0,60%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 67.442 persones.
A l’Agost de 2011 la desocupació va augmentar en 836 (1,34%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des d’Agost de 2011, l'atur s'ha incrementat en 4.158 persones (6,57%).
Valoració:
Aquestes dades continuen mostrant el panorama duríssim en el que estem i confirmant que estem  a les portes d’un augment pronunciat de les xifres d l’atur per a la tardor.  
Primerament les dades ens mostren el començament del repunt de l’atur després de la temporada estival amb un augment pel que fa a l’Estat del 0,83%, a Catalunya del 1,32% i a la província de Tarragona del 0,60% respecte al mes anterior.     
En segon lloc cal destacar que les dades de l'atur interanuals no són gens esperançadores ja que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades ha augmentat gairebé un 12% (494.707 persones) respecte a l'any anterior, un 6,54% (38.234 persones) a Catalunya i un 6,57% (4.158 persones) a la província de Tarragona.
En tercer lloc ressaltar que les dades del mes d’Agost mostren la fi de quatre mesos consecutius de lleugers descensos de l’atur com a conseqüència de la temporada estiuenca i que, per tant, s’enceta un període de destrucció de llocs de treball. Uns llocs de treball cada cop més precaris (2) amb unes condicions laborals que deixen molt que desitjar i que les darreres reformes laborals (3), tant la del PP com la del PSOE, potencien amb una normativa laboral molt desfavorable per als interessos de la classe treballadora.
Com es pot comprovar les dades no coincideixen massa amb les de  l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre del 2012 (4). Això es deu a les diferents metodologies utilitzades per analitzar el mercat de treball per part de l’EPA, una enquesta, i l’atur registrat, un registre (5).  
Finalment reiterar tal i com he fet en anteriors articles sobre temes d’ocupació que en aquest context es imprescindible un canvi de direcció en la política econòmica i social actual que ens porti a la creació de treballs dignes mitjançant una inversió pública (6) continuada i planificada, que combini les polítiques industrials amb les polítiques actives d'ocupació dins d'un marc normatiu favorable a les classes populars i on les polítiques socials tinguin un pes predominant. Aquest és un primer pas que hem d’aconseguir mitjançant la presa de consciència i la utilització de tots els instruments de lluita dels que disposa la classe treballadora tals com manifestacions, tancaments, ocupacions, marxes, vagues, etc. dins d’un procés de mobilització continuada el més massiva possible. Un primer pas que ha de venir acompanyat d’un procés de conscienciació per a que les classes populars i treballadores prenguin consciència paulatinament de que han d’apropiar-se dels mitjans de producció per a ser vertaderament lliures.  
(1)   Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes del Servei Públic Estatal d'Ocupació.
(4)              Veure l’article “Continua la destrucció d’ocupació”
(5)   L'atur registrat és un recompte dels aturats que es registren, que s'apunten als serveis públics d'ocupació. Una xifra que no ens diu res de tota la gent que perd l'ocupació i no s'apunta a l'atur o que s'incorpora per primera vegada al mercat de treball, per exemple, en acabar els estudis, i es dedica a buscar treball sense passar abans per les oficines de l’atur. Aquest registre és mensual. En canvi, l’EPA no és un registre sinó una enquesta trimestral que es la que té en compte la Unió Europea i que ofereix dades més pròximes a la realitat.
(6)   Mitjançant una reforma fiscal progressiva, acompanyada de la persecució del frau fiscal, de l'evasió de capitals i de la corrupció, i amb el no pagament del deute il·legítim hi hauria recursos suficients per aquest canvi de model.

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)