Un altre mes de destrucció d'ocupació

En aquest article primerament enumeraré les dades objectives de l'atur registrat durant el mes d’Octubre per a després fer una valoració de les mateixes.

A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur registrat a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (1) durant el passat mes d’Octubre.
- Estat espanyol:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes d’Octubre, ha augmentat a l'Estat en 128.242 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 2,73%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 4.833.521 persones.
A l’Octubre del 2011 la desocupació va augmentar en 134.182 (3,17%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des de l’Octubre del 2011, l'atur s'ha incrementat en 472.595 persones (10,84%).
- Catalunya:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes d’Octubre, ha augmentat a Catalunya en 13.849 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 2,19%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 646.306 persones.
A l’Octubre de 2011 la desocupació va augmentar en 14.628 (2,43%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des de l’Octubre del 2011, l'atur s'ha incrementat en 30.748 persones (5,00%).
- Tarragona (província):
El nombre d'aturats registrats, en finalitzar el mes d’Octubre, ha augmentat a Tarragona en 2.685 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l'augment de l'atur és d'un 3,82%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 72.920 persones.
A l’Octubre del 2011 la desocupació va augmentar en 3.131 (4,68%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des de l’Octubre del 2011, l'atur s'ha incrementat en 2.944 persones (4,21%).
Valoració:
Primerament les dades ens mostren, per tercer mes consecutiu, un augment de l’atur després de la temporada estival amb un increment pel que fa a l’Estat del 2,73%, a Catalunya del 2,19% i a la província de Tarragona del 3,82% respecte al mes anterior, deixant així a desenes de milers de persones a l’incertesa de l’atur.    
En segon lloc cal destacar que les dades de l'atur interanuals no són gens esperançadores ja que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades ha augmentat gairebé un 11% respecte a l'any anterior, un 5,00% a Catalunya i un 4,21% a la província de Tarragona.
Així, aquestes dades mostren una situació gravíssima la qual s’agreuja de forma constant i continua amb l’augment del nombre de famílies que tenen tots els seus membres a l'atur, amb les centenars de milers de persones que ja no cobren cap prestació, amb els més de 500 desnonaments diaris a nivell estatal,  amb la taxa d'atur juvenil per sobre del 50%, amb la retallada de les prestacions per desocupació i amb tot el seguit de retallades de drets socials i laborals que els diferents governs centrals i autonòmics estan aplicant. Així mateix es continua amb la precarització (2) dels pocs llocs de treball que es generen així com de la majoria dels que ja existeixen, és a dir, es generalitza la disminució dels salaris i unes condicions laborals que deixen molt que desitjar. Elements que les darreres reformes laborals (3), tant la del PP com la del PSOE, potencien amb una normativa laboral molt desfavorable per als interessos de la classe treballadora.
En aquesta situació cal un canvi de direcció per revertir aquestes polítiques regressives i lesives dels drets bàsics de les persones els quals s’han aconseguit mitjançant la lluita social. Una lluita social que és el mecanisme per capgirar aquesta situació. Aquesta lluita no serà fàcil i haurà de ser continuada en el temps per així poder avançar cap a la conscienciació d’una amplia majoria social amb la que es puguin revertir les retallades socials, així com garantir el cobriment de les necessitats bàsiques de la població; i, per descomptat una majoria social de la que pugui sorgir una democràcia real, participativa, on prevalguin els principis de justícia social i de solidaritat. Així doncs, aquest 14N tenim la oportunitat d’avançar en aquesta lluita social i no l’hem de desaprofitar.  
      (1)   Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes del Servei Públic Estatal d'Ocupació.

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)