L'atur no afluixa

En aquest article primerament enumeraré les dades objectives de l'atur registrat (1) durant el mes de Novembre per a després fer una valoració de les mateixes.

A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur registrat a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (2) durant el passat mes de Novembre.
- Estat espanyol:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes de Novembre, ha augmentat a l'Estat en 74.296 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 1,54%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 4.907.817 persones. Cal destacar que en aquest mes més del doble de dones (50.764) que d'homes (23.532) s'han anat a l'atur.
Al Novembre del 201 la desocupació va augmentar en 59.536 (1,37%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Novembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en 487.355 persones (11,02%).
- Catalunya:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes de Novembre, ha augmentat a Catalunya en 5.785 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 0,90%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 652.091 persones.
Al Novembre de 2011 la desocupació va augmentar en 111 (0,02%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Novembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en 36.422 persones (5,92%).
- Tarragona (província):
El nombre d'aturats registrats, en finalitzar el mes de Novembre, ha augmentat a Tarragona en 1.300 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l'augment de l'atur és d'un 1,78%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 74.220 persones.
Al Novembre de 2011 la desocupació va augmentar en 127 (0,18%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Novembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en 7.298 persones (11,62%).
Valoració:
Primerament cal ressaltar que gairebé 38.000 noves persones aturades eren cuidadors no professionals de persones dependents a les quals se’ls han extingit els seus convenis especials obligatoris de la Seguretat Social. Aquesta és una conseqüència més de les mesures pressupostàries restrictives adoptades pel Govern en matèria de dependència.
En segon lloc les dades ens mostren un augment de l’atur al novembre, la quarta consecutiva després de la d'agost, setembre i octubre. Aquest increment ha suposat un 1,54% pel que fa a l’Estat, un 0,90% pel que fa a Catalunya i un 1,78% pel que fa a la província de Tarragona respecte al mes anterior. Amb aquesta pujada de l’atur el model econòmic actual continua deixant desenes de milers de persones a l’incertesa de l’atur. Un drama que s’agreuja per a gairebé dos milions de persones que tot i estar donades d’alta als serveis públics d’ocupació ja no reben cap prestació per desocupació (3).
En tercer lloc cal destacar que les dades de l'atur interanuals no són gens esperançadores ja que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades ha augmentat més d’un 11% respecte a l'any anterior, a Catalunya en un 5,92% i a la província de Tarragona un 11,62%.
Així, aquestes dades mostren una situació gravíssima la qual s’agreuja de forma constant i continua amb l’augment del nombre de famílies que tenen tots els seus membres a l'atur, amb les centenars de milers de persones que ja no cobren cap prestació, amb els més de 500 desnonaments diaris a nivell estatal,  amb la taxa d'atur juvenil per sobre del 50%, amb la retallada de les prestacions per desocupació i amb tot el seguit de retallades de drets socials i laborals que els diferents governs centrals i autonòmics estan aplicant. Així mateix es continua amb la precarització (4) dels pocs llocs de treball que es generen així com de la majoria dels que ja existeixen, és a dir, es generalitza la disminució dels salaris i unes condicions laborals que deixen molt que desitjar. Elements que, juntament amb l’acomiadament barat, les darreres reformes laborals (5), tant la del PP com la del PSOE, potencien amb una normativa laboral molt desfavorable per als interessos de la classe treballadora.
En aquesta situació cal un canvi de direcció per revertir aquestes polítiques regressives i lesives dels drets bàsics de les persones els quals s’han aconseguit mitjançant la lluita social. Una lluita social que és el mecanisme per capgirar aquesta situació. Aquesta lluita no serà fàcil i haurà de ser continuada en el temps per així poder avançar cap a la conscienciació d’una amplia majoria social amb la que es puguin revertir les retallades socials, així com garantir el cobriment de les necessitats bàsiques de la població; i, per descomptat una majoria social de la que pugui sorgir una democràcia real, participativa, on prevalguin els principis de justícia social i de solidaritat.
(2)   Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes del Servei Públic Estatal d'Ocupació.
(3) Veure el següent article publicat al diari Público el 04 de Desembre de 2012    

Comentarios

Publicar un comentario

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)