Un altre any d'atur massiu

En aquest article primerament enumeraré les dades objectives de l'atur registrat (1) durant el mes de Desembre per a després fer una valoració de les mateixes.
A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur registrat a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (2) durant el passat mes de Desembre.
- Estat espanyol:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes de Desembre, ha disminuït a l'Estat en 59.094 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, el descens de l'atur és d'un 1,20%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 4.848.723 persones. Cal destacar que en aquest mes les dones han concentrat el 86% de la baixada de la desocupació, amb 50.773 parades menys.
Al Desembre del 2011 la desocupació va augmentar en 1.897 (0,04%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Desembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en 426.364 persones (9,64%).
- Catalunya:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar el mes de Desembre, ha disminuït a Catalunya en 5.135 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, el descens de l'atur és d'un 0,79%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 646.956 persones.
Al Desembre de 2011 la desocupació va disminuir en  1.425 (0,23%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Desembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en 32.712 persones (5,33%).
- Tarragona (província):
El nombre d'aturats registrats, en finalitzar el mes de Desembre, ha disminuït a Tarragona en 205 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, el descens de l'atur és d'un 0,28%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 74.015 persones.
Al Desembre de 2011 la desocupació va augmentar en 298 (0,43%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Desembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en 3.614 persones (5,13%).
Valoració:
Les dades ens mostren un descens de l’atur degut a les contractacions de la campanya de Nadal després de quatre mesos consecutius d’augment.  No obstant, si tenim en compte les dades de l'atur interanuals tenim que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades ha augmentat més un 9,64% (426.364 persones) respecte a l'any anterior, a Catalunya en un 5,33% (32.712 persones) i a la província de Tarragona un 5,13% (3.614 persones). Aquestes dades del conjunt de 2012 són pitjors que les de 2011 i 2010 a l’Estat i que les de 2010 a Catalunya i Tarragona.  
Així, aquestes dades mostren una situació gravíssima la qual s’agreuja de forma constant i continua amb l’augment del nombre de famílies que tenen tots els seus membres a l'atur, amb les centenars de milers de persones que ja no cobren cap prestació (3), amb centenars de desnonaments diaris a nivell estatal, amb la taxa d'atur juvenil per sobre del 50%, amb la retallada de les prestacions per desocupació i amb tot el seguit de retallades de drets socials i laborals que els diferents governs centrals i autonòmics estan aplicant. Així mateix es continua amb la precarització (4) dels pocs llocs de treball que es generen així com de la majoria dels que ja existeixen, és a dir, es generalitza la disminució dels salaris i unes condicions laborals que deixen molt que desitjar. Elements que, juntament amb l’acomiadament barat, les darreres reformes laborals (5), tant la del PP com la del PSOE, potencien amb una normativa laboral molt desfavorable per als interessos de la classe treballadora.
En aquesta situació cal un canvi de direcció per revertir aquestes polítiques regressives i lesives dels drets bàsics de les persones els quals s’han aconseguit mitjançant la lluita social. Una lluita social que és el mecanisme per capgirar aquesta situació. Aquesta lluita no serà fàcil i haurà de ser sostinguda en el temps per així poder avançar cap a la conscienciació d’una amplia majoria social amb la que es puguin revertir les retallades socials, així com garantir el cobriment de les necessitats bàsiques de la població; i, per descomptat una majoria social de la que pugui sorgir una democràcia real, participativa, on prevalguin els principis de justícia social i de solidaritat.
(2)   Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes del Servei Públic Estatal d'Ocupació.
(3) Veure l’article: “El 48% dels aturats no té cobertura de cap tipus” publicat a Diagonal el 2 de Gener de 2013    

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

El shock del coronavirus