L'atur registrat supera la barrera dels 5 milions


En aquest article primerament enumeraré les dades objectives de l'atur registrat (1) durant el mes de Febrer per a després fer una valoració de les mateixes.
A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur registrat a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (2) durant el passat mes de Febrer.
- Estat espanyol:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar aquest mes, ha augmentat a l'Estat en 59.444 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 1,19%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 5.40.222 persones.
Al Febrer del 2012 la desocupació va augmentar en 112.269 (2,44%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Febrer de 2012, l'atur s'ha incrementat en 328.124 persones (6,96%).
- Catalunya:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar aquest mes, ha augmentat a Catalunya en 3.359 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 0,51%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 665.176 persones.
Al Febrer de 2012 la desocupació va augmentar en  8.738 (1,38%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Febrer de 2012, l'atur s'ha incrementat en 23.228 persones (3,62%).
- Tarragona (província):
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar aquest mes, ha augmentat a Tarragona en 745 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, l’augment de l'atur és d'un 0,97%, el més alt de Catalunya al Febrer. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 77.424 persones, el més elevat de la sèrie històrica.
Al Febrer de 2012 la desocupació va augmentar en 1.603 (2,20%) persones aturades respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Febrer de 2012, l'atur s'ha incrementat en 2.965 persones (3,98%).
Valoració:
L’augment de l’atur en Febrer és el menor en aquest mes des de 2008, però aquesta dada no pot amagar que amb més o menys força el drama de l’atur continua augmentant mes a mes i que s’ha situat ja a nivell estatal per sobre dels 5 milions d’aturats registrats en l’antic INEM.  Així les dades ens mostren que l’atur continua augmentant un mes més un cop passades les contractacions temporals que es van realitzar per a les festes de Nadal. Així mateix, si tenim en compte les dades interanuals tenim que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades ha augmentat un 6,96% (328.124 persones) respecte a l'any anterior, a Catalunya un 3,62% (23.228 persones) i a la província de Tarragona un 3,98% (2.965 persones). Aquestes dades, tot i ser menys dolentes que les de fa un any, reafirmen la tendència de continua destrucció d’ocupació, que es fa crònica mes a mes.    
Aquest drama de l’atur engloba que el 55% dels joves menors de 25 anys no trobin feina, que persones amb dècades de cotització es desesperin per tornar a treballar i no poder-ho fer, que persones aturades en general vegin retallada la seva prestació en un 10% a partir del setè mes,    que milers d’aturats de llarga durada esgotin la seva prestació i malvisquin amb subsidis o ajudes de 400€ els més “afortunats” i altres sense res, que milers de famílies tinguin tots els seus membres aturats, i a tot cal sumar-li la tragèdia dels milers de desnonaments que són conseqüència directa de la lacra de l’atur. Així mateix no hi ha que oblidar la continua precarització (3) dels llocs de treball que es generen així com de la majoria dels que ja existeixen, és a dir, es generalitza la contractació temporal, la disminució dels salaris i unes condicions laborals lamentables. Factors que, juntament amb les facilitats d’acomiadament, les darreres reformes laborals (4), tant la del PP com la del PSOE, han potenciat articulant una  normativa laboral molt desfavorable per als interessos de la classe treballadora.   
Així doncs, en aquesta situació cal un canvi de model en la política econòmica i social actual que ens porti a la generació d'ocupació mitjançant una inversió pública planificada (5), que combini les polítiques industrials amb les polítiques actives d'ocupació dins d'un marc normatiu favorable a les classes populars i on les polítiques socials tinguin la major importància. Aquest és un primer pas que hem d’aconseguir mitjançant una lluita social que pugui revertir les polítiques d’austeritat i de retallades dels drets socials i laborals conquerits històricament. Una lluita que haurà de ser sostinguda en el temps i que els sindicats, els moviments socials i altres col·lectius organitzats han de plantejar de manera contundent. Alhora les milers de persones aturades han d’autoorganitzar-se en assemblees de parats o plataformes veïnals, així com els sindicats han de promoure l’organització dels i les treballadores, inclosos els precaris, i buscar el suport mutu amb els moviments socials i altres col·lectius organitzats de l’esquerra. Amb tot cal avançar cap a la conscienciació d’una amplia majoria social que pugui ser el mecanisme per capgirar aquesta situació. La tasca no es fàcil però no ens queda altra si no volem continuar elegint entre atur, precarietat o exili.
(2)   Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes del Servei Públic Estatal d'Ocupació.
(5) Amb el no pagament del deute il·legítim, a través d’una reforma fiscal progressiva, mitjançant la persecució del frau fiscal, l'evasió de capitals i la corrupció. Amb aquestes polítiques hi hauria finançament suficient per aquest inici de canvi de model.

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)