L'atur registrat continua per sobre de les 5 milions de persones aturades

En aquest article primerament enumeraré les dades objectives de l'atur registrat (1) durant el mes de Març per a després fer una valoració de les mateixes.

A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur registrat a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (2) durant el passat mes de Març.

- Estat espanyol:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar aquest mes, ha disminuït a l'Estat en 4.979 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, la disminució de l'atur és d'un 0,10%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 5.035.243 persones.
Al Març del 2012 la desocupació va augmentar en 38.769 persones aturades (0,82%) respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Març de 2012, l'atur s'ha incrementat en 284.376 persones (5,99%).

- Catalunya:
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar aquest mes, ha disminuït a Catalunya en 1.126 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, la disminució de l'atur és d'un 0,17%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 664.050 persones.
Al Març de 2012 la desocupació va disminuir en 3701 persones aturades (0,58%) respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Març de 2012, l'atur s'ha incrementat en 25.803 persones (4,04%).

- Tarragona (província):
El nombre d'aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació, en finalitzar aquest mes, ha disminuït a Tarragona en 1.341 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, la disminució de l'atur és d'un -1,73%. D'aquesta forma l'atur registrat s'ha situat en 76.083 persones.
Al Març de 2012 la desocupació va disminuir en 1.377 persones aturades (1,85%) respecte al mes anterior. D'altra banda, des del Març de 2012, l'atur s'ha incrementat en 3.001 persones (4,11%).

Valoració:
Des de l’any 2008 que les dades d’atur al mes de Març no disminuïen. Tot i això cal tenir en compte que l’atur ha augmentat en tots els sectors excepte en serveis, sector en el que la setmana santa ha tingut un fort impacte en la generació d’ocupació per aquest mes. Una ocupació en el sector turístic que es caracteritza per la seva alta temporalitat i per unes precàries condicions de laborals. Així mateix, des de començaments d’any s’acumulen 186.520 persones parades més que a 31 de desembre de 2012 i si tenim en compte les dades interanuals tenim que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades ha augmentat un 5,99% (284.376 persones) respecte a l'any anterior, a Catalunya un 4,04% (25.803 persones) i a la província de Tarragona un 4,11% (3.001 persones). Aquestes dades reafirmen que el drama de l’atur no s’atura i que aquest, segons l’època de l’any en que ens trobem, augmenta amb més o menys força mantenint-se per sobre dels 5 milions d’aturats registrats en l’antic INEM.

Aquest drama de l’atur engloba un 37% de persones aturades que no cobren prestació per desocupació, un atur juvenil que supera el 50%, una reducció de la prestació per desocupació del 10% a partir del setè mes, una major dificultat per a l’accés a subsidis o ajudes diverses per desocupació (com és el cas del subsidi per a majors de 55 anys, entre d’altres), així com que milers de famílies tinguin tots els seus membres a l’atur. Així aquesta situació esta creant un context de degradació social i d’empobriment de la població que comporta entre altres drames que milers de persones es vegin ofegats per la tragèdia dels desnonaments, i es que moltes persones aturades de llarga durada estan esgotant la seva prestació i malviuen amb subsidis o ajudes de 400€, els més “afortunats” i altres sense res o amb les reduïdes pensions dels seus majors.

Així mateix no hi ha que oblidar que s’està imposant un nou model de relacions laborals a base de generalitzar la por a la pèrdua del treball. En aquest sentit s’està aprofitant el context econòmic actual per a implantar aquest nou model regit per una cada cop més instaurada i generalitzada precarietat laboral (3), és a dir, que es generalitza la contractació temporal, la disminució dels salaris i unes condicions laborals lamentables. Factors que, juntament amb les facilitats d’acomiadament, les darreres reformes laborals (4), tant la del PP com la del PSOE, han potenciat articulant una  normativa laboral molt desfavorable per als interessos de la classe treballadora. Així, amb aquest context, molta mà d’obra formada i preparada opta per emigrar en busca d’un futur lluny de la pobresa i de les desigualtats, que molts cops no existeix.

Així, front a l’atur, la precarietat i l’exili econòmic (5) cal reaccionar i plantar cara per, en un primer pas, revertir les polítiques d’austeritat i de retallades dels drets socials i laborals. Cal un canvi de model en la política econòmica i social actual que ens porti a la generació d'ocupació mitjançant una inversió pública planificada (6), que combini les polítiques industrials amb les polítiques actives d'ocupació dins d'un marc normatiu favorable a les classes populars i on les polítiques socials tinguin la major importància. Per això és prioritària una lluita social sostinguda en el temps que els sindicats, els moviments socials i altres col·lectius organitzats han de plantejar de manera conjunta i el més contundentment possible. Alhora les milers de persones aturades han d’autoorganitzar-se en assemblees de parats o plataformes veïnals per exigir treball digne i prendre consciència del perquè d’aquesta situació. Finalment els sindicats han de promoure l’organització dels i les treballadores als centres de treball, inclosos els precaris, i buscar el suport mutu amb els moviments socials i altres col·lectius organitzats de l’esquerra. Amb tot cal avançar cap a la conscienciació d’una amplia majoria social que pugui articular un front polític, social i sindical que pugui ser el mecanisme per capgirar aquesta situació i transformar la societat. 
(2)   Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes del Servei Públic Estatal d'Ocupació.
(5) Veure l’article “Atur, precarietat o exili”
(6) Amb el no pagament del deute il·legítim, a través d’una reforma fiscal progressiva, mitjançant la persecució del frau fiscal, l'evasió de capitals i la corrupció. Amb aquestes polítiques hi hauria finançament suficient per aquest inici de canvi de model.

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)