PER L’HABITATGE DIGNE, CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Actualment a Catalunya hi ha una situació de pobresa creixent com a resultat de l’augment de les desigualtats i de la injustícia social. La situació d’atur, les retallades en els serveis públics, la disminució dels salaris, de les prestacions, els subsidis i les ajudes socials, els desnonaments i l’estancament de la concessió de crèdits a les famílies treballadores són alguns dels factors d’aquest increment de la pobresa.
Al respecte i per superar aquesta situació creixent d’exclusió social diferents col·lectius i persones s’organitzen i lluiten de diverses formes per fer-hi front. Una d’aquestes formes és a través de mecanismes de participació directa de la ciutadania mitjançant la promoció d’Iniciatives Legislatives Populars (ILP) per impulsar la posada en marxa d’una sèrie de normatives favorables a la seves reivindicacions. És el cas de la ILP per la Renda Garantida Ciutadana o la més recent ILP per l’habitatge, contra els desnonaments i la pobresa energètica.
Per una banda la ILP per la Renda Garantida Ciutadana té per objecte aconseguir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa. Al respecte els promotors d’aquesta proposta ja van aconseguir recollir les 50.000 signatures necessàries per a que el Parlament de Catalunya tingui en compte aquest projecte de llei. No obstant el procés parlamentari s’està dilatant de forma intencionada per part de CiU i el PP. En aquest punt els impulsors de la ILP creuen necessària una reflexió col·lectiva sobre quines iniciatives adoptar per fer respectar el caràcter d'urgència social d’aquesta proposta de llei i evitar que se segueixi burlant a la pràctica el mecanisme de participació ciutadana que són les ILP (1).        
Per altra banda la ILP per l’habitatge, contra els desnonaments i la pobresa energètica persegueix garantir el dret a l’habitatge digne posant fi a la pobresa energètica i a l’emergència habitacional. Els impulsors de la iniciativa són l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i les entitats veïnals, socials i ecologistes que conformen  l’Aliança Contra la Pobresa Energètica. A més d’aquests col·lectius impulsors hi ha tota una sèrie d’entitats i moviments que donen suport i promocionen la proposta de llei. Una proposta que acaba de començar la recollida de les 50.000 signatures necessàries per a que el Parlament la accepti a tràmit (2).  

Ambdues iniciatives treballen per a que es millorin les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social i tornen a mostrar que un cop més és la ciutadania organitzada la que interpel·la a les institucions per tal de que actuïn en front d’una situació d’emergència. Una institució, el Parlament de Catalunya, que disposa de les competències i els recursos econòmics necessaris per dur a terme el que aquestes ILP promocionen, però que a la pràctica el que falta es la voluntat política d’una majoria d’aquest Parlament que realment vulgui legislar a favor dels interessos de qui més estan patint la crisi.  
Cal doncs signar, participar i difondre aquestes ILP ja que hem d’utilitzar totes les possibilitats que tinguem al nostre abast per avançar cap a una societat més justa i equitativa. Hem de continuar amb la mobilització al carrer i als centres de treball i educatius, però també hem de donar suport i promocionar tots aquests mecanismes de participació ciutadana a través de les institucions ja que mitjançant els mateixos podem aconseguir normatives favorables als interessos de la majoria social alhora que ens serveixen per empoderar a la població ja que durant el període de recollida de signatures i promoció de les ILP s’està informant a la ciutadania i sumant gent a aquestes causes. Per una Renda Garantida de Ciutadania, per un habitatge digne i per acabar amb la pobresa energètica implica’t.
(1)   Podeu trobar més informació sobre la ILP de Reda Garantida de Ciutadania a la web
(2)   Podeu trobar més informació sobre la ILP per l’habitatge, contra els desnonaments i la pobresa energètica a la seva web.

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)