L’economia solidaria com alternativaL'economia ha acabat sent un fi en si mateixa en comptes de ser el mitjà per aconseguir una qualitat de vida digna per a tota la societat. Una economia actual basada en el lucre i en la competitivitat, que genera pobresa, crea desigualtats i està al servei dels interessos privats d’uns pocs. 
Davant d’aquesta situació un altra economia possible i ja existent és l’economia solidaria que es basa en els principis d’equitat, de cooperació i de sostenibilitat ambiental. Segons REAS l’economia solidaria és un enfocament de l'activitat econòmica que té en compte a les persones, al medi ambient i al desenvolupament sostenible i sustentable, com a referència prioritària, per sobre d'altres interessos. La economia solidaria prioritza la satisfacció de les necessitats humanes per sobre del lucre, on la pròpia activitat econòmica es gestiona de forma democràtica i compromesa amb el medi natural i el seu entorn social.  

Una economia al servei del benestar de les persones en un món on els recursos són limitats només serà possible amb una ciutadania polititzada en un sentit ampli i no limitat al de la política institucional. Una ciutadania que es preocupi per la col·lectivitat, que es pregunti els perquès de les desigualtats del món en el que vivim i es qüestioni les relacions de poder en la societat actual. Fomentar els mecanismes de participació en la vida pública és imprescindible per fer una política al servei del bé comú, al servei de la majoria de la població davant dels interessos d’una minoria privilegiada. Trencar amb la societat individualista i consumista que només crea decepció, frustració i desinterès en la política -entesa com el conflicte en la gestió del bé comú- és una prioritat, al igual que treballar de forma cooperativa davant de la competitivitat que incentiva l’actual economia neoliberal.    

La economia solidaria la conformen multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que adopten la forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva, d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, etc. Tot un teixit social que ofereix a dia d’avui alternatives més justes social i ambientalment parlant i que les tenim a casa nostra organitzades en la Xarxa d’Economia Solidaria de Catalunya. Actualment podem trobar opcions per àmbits tan diversos com el de les finances amb Fiare o Coop57, el de l’energia amb Som Energia, el de les assegurances amb Ethsi, el de la comunicació amb La Directa, o moltes d’altres en àrees com la producció cooperativa, el comerç just, el consum responsable o la sobirania alimentaria.    

Un altra economia que en definitiva ens permet plantar la llavor del canvi per construir un model econòmic i social que tingui a les persones i al planeta en el centre del model econòmic i productiu. Una economia democràtica, equitativa i sostenible per sortir del sistema que genera les crisis i que estigui plenament al servei de les persones i no dels mercats.  

[Article publicat al Diari de Tarragona el dilluns 12 de Desembre de 2016] 
[En castellano aquí]

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)