L'avanç de l'economia col·laborativa


L'economia col.laborativa és un model econòmic basat en l'intercanvi i la posada en comú de béns i serveis mitjançant l'ús de plataformes digitals. Una veritable revolució en el si del capitalisme que està operant una nova mutació que, en part, és conseqüència de la crisi de 2008 i de l'empobriment generalitzat de la societat. 

Actualment existeix una forta desconfiança envers el model neoliberal i cap a les elits polítiques, financeres i bancàries. Un model d'economia basat en l'acumulació, la propietat, la hiperproducció i l'hiperconsum, que precaritza el treball i amenaça el medi ambient. Davant d'aquest model d'economia competitiva, l'economia col.laborativa s'inspira en les utopies del compartir i dels valors no mercantils com l'ajuda mútua. Aquest model d'intercanvi no és res nou en l'economia de mercat, no obstant, els avanços tecnològics faciliten de forma molt eficient l’avanç d’aquest. Una economia col.laborativa que aporta a la ciutadania sentit i ètica responsable, possibilita consumir a menor preu i disposar d'altres fonts d'ingressos gràcies a Internet i, facilita solucions menys agressives per al planeta. Al promoure l'intercanvi disminueix la producció i, per tant, l'entorn és més sostenible. Aquest model econòmic s'està expandint a tota velocitat i creix entre el 15% i el 17% anual en sectors tan diversos com el turisme, la industria del motor, les finances, la venda per correu, l'ensenyament universitari, el transport, la premsa, el cinema o l'edició. 
 
L'economia de mercat depredadora dominada pel sistema financer i l'economia col.laborativa basada en la interacció entre les persones coexisteixen momentàniament. No obstant, l'avanç d'aquesta nova economia és un camí sense marxa enrere, on no hi ha que oblidar que aquest és el nou rostre d'un capitalisme que muta per allunyar-se de l'esgotat model ultraliberal. Els exemples de creixement més espectaculars, com Uber – aplicació digital que connecta a passatgers amb conductors que ja opera en 132 països – i, Airbnb – la plataforma online d'allotjament per a particulars que ja val més que el Hilton com a primer grup d'hostaleria del món –, plantegen un desafiament obert a les empreses tradicionals i, han xocat amb el món del taxi i de l'hostaleria respectivament, que els acusen de competència deslleial. 
 
La regulació d'aquestes noves plataformes, assegurar el pagament de taxes i impostos d'aquests serveis, garantir i millorar els drets dels e-treballadors, així com protegir els sectors tradicionals i evitar l'expansió de l'economia submergida són els reptes majúsculs a abordar per les administracions públiques davant del que és ya un canvi imparable cap a una nova forma de consumir.

Article publicat al Diari de Tarragona, abril 2017
[En castellano aquí

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)