El nostre futur comú
El nostre futur comú

El nostre futur comú

Usualment s’entén el desenvolupament local de manera ambigua, en ocasions es comprèn com el desenvolupament de localitats i municipis aïllats, en unes altres s’associa a la prosperitat de diferents negocis d’una zona determinada, també es relaciona amb el desenvolupament endogen resultat de l’aprofitament dels recursos específics d’un territori i, fins i tot, amb l’aplicació de polítiques amb enfocaments verticals per al desenvolupament d’un determinat pol o sector comercial. Al respecte, el desenvolupament local es un enfocament integral en el que han de considerar-se en un mateix nivell els aspectes ambientals, culturals, socials i institucionals de cada territori i, per tant, la seva promoció no s’ha de vincular exclusivament al creixement econòmic. 

Un creixement econòmic que es sustenta a través d’una sèrie d’activitats humanes que generen riquesa però que, alhora, moltes d’elles impacten negativament en el medi ambient al dependre d’una utilització ingent de recursos naturals. Cal fomentar, doncs, acords de col·laboració entre els principals actors públics i privats d’un territori, possibilitant el disseny i la posada en pràctica d’una estratègia de desenvolupament comuna, sobre la base d’aprofitar els recursos de manera circular i els avantatges competitius locals en un context global. Una estratègia per a la creació d’ocupació digna, per a la diversificació de l’economia local i per a promoure el seu creixement amb l’objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones tot tenint en compte l’entorn natural del territori i els criteris per a un desenvolupament local sostenible en base a l’Agenda 2030 de l’ONU.  

L’informe Brundtland, elaborat per la Comissió mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides, estableix que el desenvolupament sostenible és “aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre les necessitats de les futures generacions” i és aquí on el món local juga també un paper essencial. En aquest sentit, les iniciatives més actualitzades per garantir una intervenció en benefici del desenvolupament local sostenible tenen els seus principals àmbits de perfeccionament en les xarxes de participació social, de cooperació empresarial, en la creació d’infraestructures i el subministrament d’equipaments bàsics, en la formació de les persones, en la comercialització i consum de productes de proximitat, en les possibilitats del territori d’accés a finançament i en la posada en valor del patrimoni natural i cultural. Tot això en benefici de la població, de l’economia local i de l’entorn natural, ja que s’estimula el progrés econòmic i cultural, el respecte al medi ambient, el creixement de les oportunitats i la consolidació de les xarxes col.laboratives i cooperatives. 

En definitiva, l’objectiu fonamental és un desenvolupament local equilibrat i sostenible per a garantir tenir un futur digne. I això passa per aprofitar les fortaleses i oportunitats de cada territori i la seva gent, creant noves oportunitats de treball i cooperant entre regions i entre el sector públic, el privat i la societat civil per a fomentar tant la viabilitat econòmica com la sostenibilitat ambiental i l’equitat social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *