Entradas

Mostrando las entradas etiquetadas como economia social

1r Premio investigación Aracoop

Imagen
El escritor e investigador social Jesús Gellida  ha sido galardonado con el primer premio a los mejores trabajos en el ámbito del tercer sector, la economía social y las cooperativas que otorga el programa Aracoop  de la Generalitat de Cataluña de fomento de la economía social, con la colaboración de la Fundación Roca Galès . El trabajo se titula: “La economía social y solidaria en las políticas activas de ocupación para el desarrollo local. Un análisis comparado entre Tarragona y Reus”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En CATALÀ 1r Premi recerca Aracoop El escritor i investigador social Jesús Gellida ha estat guardonat amb el primer premi als millors treballs de final de màster en l’àmbit del tercer sector, l’economia social i les cooperatives que atorga el programa Aracoop de la Generalitat de Catalunya de foment de l’economia social, amb la col·laboració de la Fundació Roca i Galès . El treball es titula: “L’econo

Les economies transformadores front al Covid_19

Imagen
L’actual model econòmic capitalista neoliberal es basa en l'acumulació, la propietat privada, la sobreproducció i l'híperconsum. Una economia de mercat dominant que precaritza la vida, genera desigualtats, depreda el medi ambient i és el fil conductor de pandèmies com l’actual del Covid_19. Davant d'aquest model competitiu –que té l’afany de mercantilitzar totes les esferes de la vida– una alternativa possible i ja existent són les economies transformadores. Unes altres economies conformades per quatre moviments de moviments que s’aglutinen en el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) que es celebra aquests dies de forma virtual.      L’economia social i solidària, amb el comerç just i les finances ètiques, construïda sobre les bases del cooperativisme i l’articulació de mercats socials, amb pràctiques d’autoorganització i democratització de l’economia, proveint béns i serveis per a la satisfacció de necessitats en comptes del lucre. L’econo

L'avanç de l'economia col·laborativa

Imagen
L'economia col.laborativa és un model econòmic basat en l'intercanvi i la posada en comú de béns i serveis mitjançant l'ús de plataformes digitals. Una veritable revolució en el si del capitalisme que està operant una nova mutació que, en part, és conseqüència de la crisi de 2008 i de l'empobriment generalitzat de la societat.  Actualment existeix una forta desconfiança envers el model neoliberal i cap a les elits polítiques, financeres i bancàries. Un model d'economia basat en l'acumulació, la propietat, la hiperproducció i l'hiperconsum, que precaritza el treball i amenaça el medi ambient. Davant d'aquest model d'economia competitiva, l'economia col.laborativa s'inspira en les utopies del compartir i dels valors no mercantils com l'ajuda mútua. Aquest model d'intercanvi no és res nou en l'economia de mercat, no obstant, els avanços tecnològics faciliten de forma molt eficient l’avanç d’aquest. Una economia col.laborat

L’economia solidaria com alternativa

Imagen
L'economia ha acabat sent un fi en si mateixa en comptes de ser el mitjà per aconseguir una qualitat de vida digna per a tota la societat. Una economia actual basada en el lucre i en la competitivitat, que genera pobresa, crea desigualtats i està al servei dels interessos privats d’uns pocs.  Davant d’aquesta situació un altra economia possible i ja existent és l’economia solidaria que es basa en els principis d’equitat, de cooperació i de sostenibilitat ambiental. Segons REAS l’economia solidaria és un enfocament de l'activitat econòmica que té en compte a les persones, al medi ambient i al desenvolupament sostenible i sustentable, com a referència prioritària, per sobre d'altres interessos. La economia solidaria prioritza la satisfacció de les necessitats humanes per sobre del lucre, on la pròpia activitat econòmica es gestiona de forma democràtica i compromesa amb el medi natural i el seu entorn social.   Una economia al servei del benestar de les person